Báo giá thi công nhà ở 1

Đơn giá thiết kế này được áp dụng cho toàn hệ thống Công ty CML. Công ty CML sẽ chỉ chịu trách nhiệm trên những Hợp đồng Tư vấn Thiết kế có chữ ký Giám đốc và dấu – mộc tròn của Công ty. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Tổng giám đốc Mr.Dư Quốc Khai: 0914.215.899.