Nhà anh Lê Quý Châu

Chủ đầu tư: Ông Lê Quý Châu

Địa điểm: 09 Nguyễn Biểu – TP Đà Nẵng

Diện tích lô đất: 4,5m x 15m