Nhà chị Võ Thị Hạnh

Chủ đầu tư: Chị Võ Thị Hạnh

Địa điểm: Số 288 Lý Tự Trọng – TP Đà Nẵng

Diện tích lô đất: 4,5m x 18m